Remont, servis i održavanje radarskog sistema AN-TPS 70

 

Od samog osnivanja 1991 godine MTT-INFIZ je usvajao popravke podsistema radarskog sistema AN-TPS 70, da bi 1995 izvršio usvajanje srednjeg remonta celog sistema po ugovoru 95-1 i MTT-96 .

Kvalitet izvršenih usluga je potvrđen komisijskim zapisima 50/95, 59/95, 124-47/96 kao i kasnijim ugovorima koje je MTT-INFIZ realizovao sa Vojskom Srbije i Ministarstvom odbrane Perua.

U MTT-INFIZ-u su zaposleni ljudi koji su završili obuku za opravku i održavanje radarskih sistema AN-TPS 63 i AN-TPS 70 njihovo znanje potvrđeno je izdatim diplomama od strane Westinghouse Electric Corporation SAD, United states Air Force i GenRada.

Svoja znanja su pretočili u servisno remontnu dokumentaciju i dokumentaciju za obuku uz rad ljudstva naručioca.

MTT-INFIZ uspešno proizvodi i servisira

- Zavojnicu (Focus Coil)
- VN Transformator
- Izmenjivač toplote
- Klima uređaje
- VN diode
- LNA pojačavača

 MTT-INFIZ uspešno regeneriše, popravlja i ispituje Twystrone

Servis svih modula predajnika i svih modula radarskog sistema AN TPS 70
- invertor
- merač izlazne snage Twystrona
- blok okidačkih impulsa modulatora
- blok PFN
- ploče signal i post procesora
- eksajter
- pojačavač snage
- kombajner
- prijemnik
- višenaponski izvor za napajanje
- štampane ploče iz sastava IFF radara

MTT-INFIZ je posebno usvojio remont i popravku sledećih sklopova
- Frekfentnog generatora
- Plazma pokazivača
- Rotirajuće spojnice

Pored popravke i remonta radarskog sistema AN -TPS 70 MTT-INFIZ radi i na modifikaciji i osavremenjavanju sistema, jedna od modernizacija proizvedena i razvijena u MTT-INFIZu je i Digitalni radarski pokazivač DiNovo Terminal.