Modernizacija raketnih sistema i radarskih sistema serije P

 

MTT INFIZ učestvuje u nekoliko projekata modernizacije raketnih sistema i radarskih sistema serije P.

Ovi projekti su realizovani sa ciljem poboljšanja operativno-tehničkih karakteristika i rešavanja problema eksploatacije zbog zastarelih komponenti i sklopova koji nisu predviđeni za popravku.

Naglasili bi sledeće projekte:

- Modifikacioni komplet Logaritamski pojačavač koji je i uveden u naoružanje Vojske Srbije

- Modifikacioni komplet SLD (uređaj za spregu laserskog daljinomera) koji je takođe uveden u naoružanje Vojske Srbije

- Digitalni BSO

- VF prijemnik

- Digitalni Radarski Pokazivač

- Radarski ekstraktor

- Izdvojeni pokazivač

- Visoko frekventni pojačavač kao zamena za cev
sa progresivnim talasom