Konzola Komandno informacionog sistema

 

Savremenim i fleksibilnim pristupom projektovanju u mogućnosti smo da izađemo u susret zahtevima korisnika.

Najnoviji proizvod koji je izašao iz radionice MTT-INFIZA a projektovan za UNK-M kabinu RS NEVA je konzola Komandno informacionog sistema.

Konzola Komandno informacionog sistema opremljena je

• Industrijskim UPS-om sa autonomnim napajanjem sistema do 15 minuta pri punom opterećenju.

• nezavisnim ventilacionim sistemom

• antikondez grejačima

• antivibracionim stopama

• prednaponskim osiguranjem

• industrijskim računarom

• industrijskim monitorom „touch screen“

• industijskom tastaturom otpornom na vlagu i udarce

• mogućnost ugradnje još jedanaest 19“-nih uređaja

U fazi razvoja je
Konzola Komandnog
mesta raketne brigade.